Aktualności

2018-04-20

Informacja

Niniejszym informujemy zwiedzających Ojcowski Park Narodowy, że obecnie na terenie Parku trwa realizacja projektu pt. „Wykonanie działań ochronnych na powierzchniach muraw kserotermicznych w obszarze Natura 2000 Dolina Prądnika PLH120004 - teren Ojcowskiego Parku

2018-04-19

Informacja

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U., poz. 729) informujemy o posiadanych zbędnych składnikach majątku ruchomego

Kalendarium

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać najnowsze wiadomości z Ojcowskiego Parku Narodowego prosimy o podanie swojego adresu e-mail.

Projektowanie stron: IntraCOM