Aktualności

2018-06-07

Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe na wykonanie zadania pn:"Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach OPN"

2018-06-01

Informacja

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U., poz. 729) informujemy o posiadanych zbędnych składnikach majątku ruchomego

Kalendarium

Newsletter

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać najnowsze wiadomości z Ojcowskiego Parku Narodowego prosimy o podanie swojego adresu e-mail.

Projektowanie stron: IntraCOM