UWAGA: podane ceny obowiązywały w 2018 r. W 2019 r. nastąpi zmiana cennika. Zostanie on umieszczony w zakładce Informacje turystyczne.

1. Szkolenia metodyczne dla nauczycieli: 

Zajęcia 3-dniowe  – razem 26 godzin lekcyjnych (liczba uczestników nie mniejsza niż 15 osób) - 160 zł brutto/osobę (szkolenie i materiały) + 800 zł/grupę - wynajem sali;

 2. Lekcje w terenie

Zajęcia terenowe – od 3-6 godzin lekcyjnych (liczba uczestników nie mniejsza niż 15 osób)

opłata za zajęcia - 20 zł/osobę (SP, gimnazja, szkoły średnie, w tym szkoły lokalne) lub 40 zł/os. (szkoły wyższe i inne grupy dorosłych);

opłata ze wstępem do jednego obiektu (jaskinia Ciemna lub Łokietka) - 25 zł/osobę (SP, gimnazja, szkoły średnie, w tym szkoły lokalne) lub 50 zł/os. (szkoły wyższe i inne grupy osób dorosłych);

Uwaga: W czasie wycieczki możliwe jest zwiedzenie ekspozycji przyrodniczej (rezerwacja elektroniczna we własnym zakresie). Obowiązują bilety wstępu.

3. Prelekcje i wykłady                                                        

 liczba uczestników – 15-45 osób - 50  zł/godzinę lekcyjną (SP, gimnazja, szkoły średnie, w tym szkoły lokalne) lub 100 zł (szkoły wyższe i inne grupy osób dorosłych);

 4. Szkolenia trzydniowe na licencję upoważniającą do oprowadzania po terenie Parku

dla przewodników posiadających uprawnienia państwowe na obszar Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (liczba uczestników nie mniejsza niż 10 osób): 120 zł/osobę + 800 zł/grupę - wynajem sali

5. Wynajęcie sali dużej (budynek „Pod Kazimierzem“)

opłata normalna: 80 zł/godzinę 

brak opłat dla szkół lokalnych i pracowników jednostek wymienionych w cenniku 2018.

 6. Wynajęcie sali małej (budynek „Pod Kazimierzem“)

opłata normalna: 40 zł/godzinę 

brak opłat dla szkół lokalnych i pracowników jednostek wymienionych w cenniku 2018.

 7. Projekcja filmów video/dvd       

  50 zł/film


 Podane wyżej kwoty:

 a)  zawierają podatek VAT,

b)  nie obejmują kosztów transportu, wynajęcia tłumaczy,

c)  opłaty za zajęcia w formie gotówkowej pobierane są w kasie. Wpłaty przelewowe, po wcześniejszym zgłoszeniu i akceptacji dyrekcji, można dokonać na konto bankowe Ojcowskiego Parku Narodowego.


 

Kontakt telefoniczny w sprawie zajęć: mgr Alicja Fischer lub mgr Janusz Glanowski, tel. 12 389 20 05 wew. 308 lub 304.