Edukacja zdalna NOWOŚĆ

NOWOŚĆ - edukacja zdalna - zajęcia realizowane od 16 listopada 2020 r.

UWAGA: uczestnictwo w zajęciach/szkoleniach zdalnych jest możliwe tylko dla osób posiadających skrzynkę pocztową na platformie Gmail.com

W związku z trwającą pandemią koronawirusa i brakiem możliwości realizacji standardowej działalności edukacyjnej, Ojcowski Park Narodowy wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom i rozpoczyna prowadzenie edukacji zdalnej. Zajęcia stanowią kontynuację dotychczas prowadzonych form zajęć stacjonarnych i będą odbywać się zarówno w formie prelekcji, jak i szkoleń, w zależności od odbiorców.

Nowością jest możliwość zamówienia dedykowanych zajęć przez przedszkola i klasy I-III SP.

Jaka jest zaleta takiej formy przekazu? Atutem są z pewnością:

  • możliwość uczestniczenia w zajęciach w dowolnym miejscu,
  • możliwość ustalenia dogodnego dla siebie terminu zajęć, przy uwzględnieniu dostępności pracowników Ojcowskiego PN,
  • oszczędność czasu i kosztów z uwagi na brak potrzeby dojazdu do Ojcowskiego PN,
  • dużo większe szanse na połączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym,
  • komfort psychiczny,,
  • możliwość zdobycia interesujących informacji,
  • możliwość nawiązania relacji interpersonalnych, dyskusji.

Wierzymy, że nasza inicjatywa zajęć zdalnych spotka się z Państwa zainteresowaniem. Żywimy przekonanie, że takie rozwiązanie pozwoli na dalsze kształtowanie świadomości środowiskowej zarówno społeczności lokalnych, jak i turystów odwiedzających Park, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa poprzez ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażenia.

Nowe tematy dostępne wkrótce. Obecnie można wybierać zajęcia w formie prelekcji z zakładek  w "Ofercie zajęć edukacyjnych".

Szkolenia dla przewodników posiadających licencję upoważniającą do oprowadzania po terenie OPN będą ogłaszane na stronie internetowej Parku (w zakładce "Aktualności") oraz naszym profilu na Facebook'u.

REGULAMIN i CENNIK znajdują się w zamieszczonym poniżej linku. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem przed zamówieniem zajęć/zgłoszeniem chęci udziału w szkoleniu.

Regulamin edukacji zdalnej.png

INFORMACJE TECHNICZNE: Szkolenia są realizowane na platformie Google Meet. Przed uczestnictwem należy posiadać konto e-mail w domenie gmail.com. Preferowane jest używanie komputera z zestawem słuchawkowym, a w przypadku telefonu korzystanie z aplikacji Google Meet. W czasie szkolenia/prelekcji, w celu poprawy jakości przekazu, wyłączone zostają mikrofony uczestników. Pytania można zadawać w okienku czatu.

Jeżeli grupa zorganizowana posiada własną platformę do szkoleń on-line, to jest mozliwe przeprowadzenie prelekcji przy jej użyciu, po przekazaniu dostępu (do panelu dla prowadzącego) pracownikom OPN i wykonanie wcześniejszej sesji próbnej.

W przypadku szkoleń przewodnickich: w zgłsozeniu należy podać dane do faktury i adres e-mail w domenie gmail.com, na który zostanie wysłany link do szkolenia.