Fundusz Leśny

Jesteś na: Ogólne / Fundusz Leśny

W dniu 21.08.2017 r. została zawarta umowa nr EZ.0290.1.20.2017 pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie a Ojcowskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Ojcowie na dofinansowanie ze środków funduszu leśnego projektu pn. „Wsparcie działań ochronnych w Ojcowskim Parku Narodowym w 2017 roku”.

Zakończenie realizacji Projektu: 15.12.2017 r.

Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wraz z kosztami pośrednimi wyniosła łącznie 71 730,63 zł.

Działania podejmowane w projekcie obejmowały:

1. Przeciwdziałanie szkodom w drzewostanach powodowanych przez zwierzęta, poprzez zabezpieczanie upraw leśnych preparatem odstraszającym repelentem) – zakup preparatu Cervacol (Groty 2, 3a, b, 6b, c, f, 18j, k,m) - 894 zł.

4. Utrzymanie infrastruktury turystycznej w OPN (cały Park) - w tym: naprawa toalety przy Jaskini Łokietka - 2 439,02 zł; sprzątanie szlaków - 4 000 zł; słupki drewniane 40 szt. - 6 829,27 zł; zakup 3 arkuszy PCV i 20 m folii UV - 760 zł; wydruk solwentowy 6,25 m2- 150 zł.

6. Bariera oddzielająca dziedziniec zamku od lasu na działce leśnej nr 475 w Ojcowie (odział leśny nr 24) - w tym: wykonanie i montaż 4 tablic na zamku - 2 312,22 zł.

7. Zwiększenie odporności ekosystemów leśnych poprzez: dostosowywanie składu gatunkowego drzewostanu do warunków siedliskowych oraz prowadzenie cięć stabilizujących – zakup opon do ciągnika SAME ROLLER 70DT (cały Park) - 9 210 zł.

10. Tworzenie i utrzymanie leśnych ścieżek edukacyjnych w Ojcowskim Parku Narodowym (cały Park) w tym: wykonanie i montaż tablic edukacyjnych 10 szt. - 6 826,77 zł; 4 szt. ławek wiedeńskich - 1 400 zł; 10 szt. ławek typu "kłoda" - 3 200 zł; 9 szt. ławostołów - 11 219,51 zł; płytki betonowe - 369,92 zł; piasek i cement: 217,48 zł; stojaki na rowery 3 szt. - 2 357,72 zł; tablica dźwiękowa zewnętrzna - 11 000 zł; podłącz prądu do tablicy - 1 544,72 zł; przestrzenne tablice obrotowe 3 szt. - 7 000 zł; 

            W dniu 13.08.2018 r. została zawarta umowa nr EZ.0290.1.16.2018 pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie a Ojcowskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Ojcowie na dofinansowanie ze środków funduszu leśnego projektu pn. „Wsparcie działań ochronnych w Ojcowskim Parku Narodowym w 2018 roku”.

 Zakończenie realizacji Projektu: 14.12.2018 r.

 Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wraz z kosztami pośrednimi wyniosła łącznie 1 422 725,52 zł.

 Działania podejmowane w projekcie obejmują:

 Nr działania

Nazwa działania

Wyszczególnienie prac, dostaw, usług

Jednostka

Ilość

Koszt bezpośredni

Działania [zł]

1

Pielęgnacja starodrzewia i wycięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu turystów w Parku Zamkowym w Ojcowie

Cięcia korygujące korony, poprawiające ich statykę, usunięcie martwych konarów oraz likwidacja starych wiązań, założenie nowych wiązań dynamicznych i statycznych, formowanie koron, ścinka drzew

szt.

284

267 960,00

2

Zakup siatki do ochrony upraw i młodników przed uszkodzeniami powodowanymi przez zwierzęta

Zakup siatki

m

500

1 707,30

3

Zabezpieczenie dróg komunikacji ppoż.

Instalacja szlabanów

szt.

2

19 242,30

4

Punkt widokowy na pozostałości murów zamku w Ojcowie

Zabezpieczenie murów na punkcie widokowym, budowa pomostu widokowego

zad.

1

665 842, 69

5

Remont ogrodzenia działki leśnej nr 475 w Ojcowie (wzgórze zamkowe)

Remont ogrodzenia z siatki stalowej

m

623

148 776,06

6

Bariera oddzielająca dziedziniec zamku od lasu na działce leśnej nr 475 w Ojcowie (oddział leśny nr 24)

Rozbiórka bariery drewnianej i budowa metalowej

zad.

1

59 777,55

7

Remont podmokłej ścieżki prowadzącej na działkę nr 475 w Ojcowie (szlak turystyczny)

Remont szlaku turystycznego

m

57

32 067,32

8

Wzmocnienie ochrony OPN przez oraz rozwój infrastruktury turystycznej poprzez druk solwentowy tablic na piance, wykonanie tłumaczeń treści oraz dostawę fotografii

Wydruk tablic

m2

40

9 055,20

Zakup zdjęć

szt.

20

Tłumaczenie tekstów na język obcy

zad.

1

9

Zagospodarowanie turystyczne oraz konserwacja małej infrastruktury przy szlakach leśnych na terenie OPN

Wykonanie drewnianych „witaczy” z dostawą i posadowieniem w terenie

szt.

6

198 712,50

Wykonanie drewnianych wiat z dostawą

szt.

6

Wykonanie i dostawa ławek „wiedeńskich”

szt.

15

Budowa barier metalowych na szlakach leśnych w miejscu istniejących drewnianych

mb

295

Konserwacja barier stalowych na szlakach leśnych

zad.

1

Utwardzenie najbardziej zerodowanych miejsc na szlakach leśnych oraz miejsc postoju

zad.

1

10

Naprawa nawierzchni parkingu leśnego w Ojcowie

Remont parkingu

zad.

1

16 170,00

11

Naprawa i modernizacja oznakowania graficznego przy leśnych szlakach turystycznych OPN

Wykonanie tablic z mapą parku

szt.

20

3 414,60

Umowa na udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego została zawarta na podstawie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 3 pkt. 4 i ust. 3 a pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 2100, z późn. zm.).