Fundusz Leśny

Jesteś na: Ogólne / Fundusz Leśny

W dniu 24. sierpnia 2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w Warszawie, a Ojcowskim Parkiem Narodowym. Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania z funduszu leśnego na realizację 3 działań:

Działanie 1. „Ochrona czynna ekosystemów Ojcowskiego Parku Narodowego – zakup materiałów i urządzeń” (45 935 zł netto) – zakup preparatu Cervakol, zakup przyczepy leśnej z żurawiem, zakup aparatu fotograficznego.

Zadanie 2. „Kontrola liczebności i dokumentowanie wybranych gatunków zwierząt na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, przemieszczania się zwierząt z Parku na zewnątrz i z otoczenia do Parku (monitoring i dokumentowanie korytarzy ekologicznych)” (13 008 zł netto) – zakup 10 fotopułapek oraz niezbędnych akcesoriów (akumulatory, ładowarki).

Zadanie 3. „Rozbudowa systemu GIS w OPN poprzez zakup fotogrametrycznego wielowirnikowego systemu bezzałogowego" (119 512 zł netto).

Zadanie zostanie zrealizowane do 16. grudnia 2016 r.

Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie w/w działań wynosi łącznie 224 853,30 zł (w tym koszt pośredni 46 398,30 zł).

 

Umowa na udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego została zawarta na podstawie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 3 pkt. 4 i ust. 3 a pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 2100, z późn. zm.).