NFOŚiGW

Jesteś na: Ogólne / NFOŚiGW

Ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000 w Ojcowskim Parku Narodowym w latach 2015-2017”

 

Ojcowski Park Narodowy podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę nr 324/2015/Wn-06/OP-WK/D na dofinansowanie przedsięwzięcia „Ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000 w Ojcowskim Parku Narodowym w latach 2015-2017”. Kwota dofinansowania przez NFOŚiGW wynosi 292 600 złotych (dotacja). Całkowity koszt przedsięwzięcia - 357 600 złotych.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące zadania:

1. Ochrona zespołów łąkowych (koszenie raz w roku; wywóz biomasy); lokalizacja: Obwód Ochronny - Groty (powierzchnia - 59,93 ha)

2. Ochrona biocenoz kserotermicznych (wycinka drzew, krzewów, nalotów, odrośli, odkrzaczanie, karczowanie pni, wykaszanie muraw kserotermicznych); lokalizacja: Obwód Ochronny - Groty (powierzchnia - 10,75 ha)

3. Monitoring owadów (trzmiele, czerwończyk nieparek) na powierzchniach łąkowych objętych zabiegami ochrony czynnej; lokalizacja: Obwód Ochronny - Groty (powierzchnia - 59,93 ha)

4. Zwalczanie roślin inwazyjnych w OPN niecierpek gruczołowaty, niecierpek drobnokwiatowy, rdestowiec japoński, nawłoć późna) - koszenie, wyrywanie, wykopywanie; lokalizacja: Obwód Ochronny - Groty (powierzchnia - 3 ha)

5. Ochrona płazów w czasie wiosennej wędrówki w miejsca rozrodu - zakup siatki

6. Ochrona płazów w czasie wiosennej wędrówki w miejsca rozrodu - zakup wiader

7. Ochrona stanowisk obuwika pospolitego; lokalizacja: Obwód Ochronny - Groty

W 2016 roku planowany jest także wypas owiec na części muraw kserotermicznych (ostoja Skała Długa w Grodzisku, Skały Wdowie oraz Góra Koronna).

 

Przedsięwzięcia zakończone zgodnie z umowami dofinansowanymi przez NFOŚiGW:

 

11.06.2018  Umowa nr  124 / 2018 / Wn 06 / OP-wk / D            
                      Ochrona ekosystemów Ojcowskiego Parku Narodowego poprzez regulację stanu
                      posiadania  we  wsi Wielmoża, przysiółek Herianówka
                      Kwota dofinansowania:  30 647 PLN

11.01.2018 Umowa nr  5 / 2018 / Wn 06 / OP-wk / D            
                     Ochrona ekosystemów Ojcowskiego Parku Narodowego poprzez regulację stanu
                      posiadania  we  wsi Wola Kalinowska i Wielmoża    
                      Kwota dofinansowania:  311 551 zł.

 

08.06.2017 r. Umowa nr 335 / 2017 / Wn 06 / OP-wk / D z dn. 22.11.2017

Ochrona ekosystemów Ojcowskiego Parku Narodowego poprzez regulację stanu posiadania we wsi Prądnik Korzkiewski

Koszt dofinansowania: 185 251 zł.


23.06.2017 r. Umowa Nr 114 / 2017 / Wn 06 / OP-wk / D.

Ochrona ekosystemów Ojcowskiego Parku Narodowego poprzez regulację stanu posiadania we wsi Sąspów (przysiółek Słupianka).

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 363 641zł

Wysokość dofinansowania w formie dotacji: 363 641 zł

29.08.2016 r. Umowa Nr 96 / 2016 / Wn 06 / OP-wk / D.

Ochrona ekosystemów leśnych Ojcowskiego Parku Narodowego poprzez regulację stanu posiadania we wsi Ojców (rejon Złotej Góry).

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 51 660 zł

Wysokość dofinansowania w formie dotacji: 51 660 zł

01.12.2015 r. Umowa Nr 531 / 2015 / Wn 06 / OP-wk / D.

Ochrona ekosystemów nieleśnych Ojcowskiego Parku Narodowego poprzez regulację stanu posiadania w Dol. Sąspowskiej.

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 63 901 zł

Wysokość dofinansowania w formie dotacji: 63 901 zł

31.12.2013 r. Umowa Nr 989 / 2013 / Wn 06 / OP-WK-PW / D.

Ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych Ojcowskiego Parku Narodowego poprzez regulację stanu posiadania w sąsiedztwie wsi Wola Kalinowska i Wielmoża.

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 542 535zł

Wysokość dofinansowania w formie dotacji: 366 359 zł

31.12.2013 r. Umowa Nr 1003/2013/Wn-06/OP-Wk-KU/D

Termomodernizacja budynków mieszkalnych OPN "Borowiec" Sąspów 88", "Kopciński" Prądnik Korzkiewski, "Stanisławówka" Ojców 29, "Rybakówka" Ojców 48 i termomodernizacja budynku Ośrodka Edukacyjno-Dydaktycznego OPN "Hotel Pod Kazimierzem" Ojców 12 z instalacją pompy ciepła.

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 1 631 122 zł

Wysokość dofinansowania NFOŚiGW w formie dotacji: 1 567 997 zł

04.09.2013 r. Umowa Nr 594 / 2013 / Wn 06 / OP-WK-PW / D.

Ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych Ojcowskiego Parku Narodowego poprzez regulację stanu posiadania w sąsiedztwie wsi Wola Kalinowska i Wielmoża.

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 381 919 zł

Wysokość dofinansowania w formie dotacji: 381 919 zł

15.05.2013 r. Umowa Nr 239/2013/Wn-06/OP-WK-KU/D

Termomodernizacja budynków OPN „Urocza” Ojców 10 i „Cieślik” Smardzowice 134 oraz termomodernizacja budynków wraz z wymianą systemu grzewczego: „Bukówki” Ojców 11 i „Lepianka” Ojców 67.

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 692 625 zł

Wysokość dofinansowania NFOŚiGW w formie dotacji: 663 954 zł

21.03.2013 r. Umowa Nr 116/2013/Wn-06/OP-PO-PS/D

Renaturyzacja zdegradowanych stref Ojcowskiego Parku Narodowego.

Współfinansowanie projektu realizowanego w ramach V Priorytetu POIiŚ.

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 787 872 zł

W tym wysokość dofinansowania NFOŚiGW w formie dotacji: 106 456 zł

 18.07.2011 r. Umowa Nr 321/2011/Wn-06/OP-WK-KU/D i Aneks Nr 1/124/2012 z dn. 25.04.2012 r.

Termomodernizacja budynków OPN: „Kolencin Warsztaty”, „Iwiny” i termomodernizacja budynku dyrekcji OPN „Jadwiga” z instalacją pompy ciepła.

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 1 166 143 zł

Wysokość dofinansowania NFOŚiGW w formie dotacji: 1 130 488 zł