NFOŚiGW

Jesteś na: Ogólne / NFOŚiGW

Ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000 w Ojcowskim Parku Narodowym w latach 2015-2017”

 

Ojcowski Park Narodowy podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę nr 324/2015/Wn-06/OP-WK/D na dofinansowanie przedsięwzięcia „Ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000 w Ojcowskim Parku Narodowym w latach 2015-2017”. Kwota dofinansowania przez NFOŚiGW wynosi 292 600 złotych (dotacja). Całkowity koszt przedsięwzięcia - 357 600 złotych.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące zadania:

1. Ochrona zespołów łąkowych (koszenie raz w roku; wywóz biomasy); lokalizacja: Obwód Ochronny - Groty (powierzchnia - 59,93 ha)

2. Ochrona biocenoz kserotermicznych (wycinka drzew, krzewów, nalotów, odrośli, odkrzaczanie, karczowanie pni, wykaszanie muraw kserotermicznych); lokalizacja: Obwód Ochronny - Groty (powierzchnia - 10,75 ha)

3. Monitoring owadów (trzmiele, czerwończyk nieparek) na powierzchniach łąkowych objętych zabiegami ochrony czynnej; lokalizacja: Obwód Ochronny - Groty (powierzchnia - 59,93 ha)

4. Zwalczanie roślin inwazyjnych w OPN niecierpek gruczołowaty, niecierpek drobnokwiatowy, rdestowiec japoński, nawłoć późna) - koszenie, wyrywanie, wykopywanie; lokalizacja: Obwód Ochronny - Groty (powierzchnia - 3 ha)

5. Ochrona płazów w czasie wiosennej wędrówki w miejsca rozrodu - zakup siatki

6. Ochrona płazów w czasie wiosennej wędrówki w miejsca rozrodu - zakup wiader

7. Ochrona stanowisk obuwika pospolitego; lokalizacja: Obwód Ochronny - Groty

W 2016 roku planowany jest także wypas owiec na części muraw kserotermicznych (ostoja Skała Długa w Grodziku, Skały Wdowie oraz Góra Koronna).