Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności
Postępowanie o zamówienie publiczne Znak spr. IR.211.1.2016, Nr rej.: 261/2/17 pn. „Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej – etap I: Wymiana pokryć dachowych i konserwacja elewacji wieży i budynku bramnego.”
| 2017-07-05

Zał. nr 5 do protokołu nr IR.211.1.1.2017

Zn. Spr. IR.211.1.2016

Nr rej.:  261/2/17

Lista ofert złożonych w  przetargu nieograniczonym na zadanie:

„Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej – etap I:  Wymiana pokryć dachowych i konserwacja  elewacji wieży  i budynku bramnego.”

Zamawiający przeznaczył 313 650,00 zł (brutto) na wykonanie tego zadania.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (w zł)

Okres gwarancji

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

 

 

Konserwacje Zabytków Anna Plewińska-Sobol, 30-611 Kraków,

ul. Bujaka 68/25

308 354,73

5 lat

31.10.2017

Zgodnie z warunkami SIWZ

 

 

Ojców, 2017-07-04

 

 

Podpis Przewodniczącego Komisji przetargowej:

 

 

Mgr inż. Andrzej Weber

 

 

……………………………………………………..