Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności
Przetarg nieograniczony na remont osady "Gajówka Pieskowa Skała'
| 2017-11-27

W dniu 24.11.2017 r. w zakładce "Zamówienia publiczne ogłoszono przetarg nieograniczony na <<Zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, remontu budynku gospodarczego i ogrodzenia w osadzie OPN „Gajówka Pieskowa Skała”, usytuowanej na działce nr 1969 w Sułoszowej, gmina Sułoszowa.>>

Dotyczy zmian w Programie funkcjonalno-użytkowym — zał. nr 1 do SIWZ.

Poszerzenie zakresu w zadaniu nr 1:

Przed bramą po lewej stronie budynku gospodarczego należy wymienić istniejącą przerośniętą trawą nawierzchnię tłuczniową na nawierzchnię z kostki betonowej.

Szczegółowe informacje:

http://ojcowskiparknarodowy.pl/main/ogloszenia_o_zamowieniach/85.html