Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności
informacja
| 2017-12-15

Niniejszym informujemy, iż nabór w trybie konkursowym na stanowisko sekretarki w Ojcowskim P.N. – po etapie formalnej oceny złożonych aplikacji został unieważniony. Powodem unieważnienia tego naboru jest brak spełnienia wymogów formalnych przez wszystkie aplikujące osoby.