Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności
UWAGA!
| 2017-12-29

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ NOWEGO ROKU DYREKCJA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO SKŁADA WSZYSTKIM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA ORAZ SPEŁNIENIA MARZEŃ!

JEDNOCZEŚNIE PROSIMY ABY OSOBY MIESZKAJĄCE I PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO I W JEGO NAJBLIŻSZYM SĄSIEDZTWIE  NIE ODPALAŁY PETARD I FAJERWERKÓW, GDYŻ U ZWIERZĄT, TYCH NIE TYLKO DZIKO ZYJACYCH, POWODUJĄ STRES I ATAKI PANIKI. PONADTO SŁUŻBY PARKU BĘDĄ W OSTATNIM DNIU ROKU CZUWAĆ I POPRZEZ NIESTOSOWNE ZACHOWANIE MOŻNA NARAZIĆ SIĘ NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNĄ, GDYŻ ZGODNIE Z ART. 15 UST. 1  USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY NA TERENIE PARKU ZABRANIA SIĘ MIĘDZY INNYMI ZAKŁÓCANIA CISZY.