Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności
Informacja
| 2018-02-13

Informujemy, iż dokonano zmiany w zakładce: Zamówienia publiczne, w przedmiocie zamówienia "Wykonanie remontu gajówki Pieskowa Skała". Zmieniony został druk formularza oferty - zał. nr 4

http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/ogloszenia_o_zamowieniach/87.html