Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności
Informacja
| 2018-02-13

Informujemy, iż dokonano zmiany w zakładce: Zamówienia publiczne: "Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej – etap I: remont wieży i budynku bramnego oraz budowa kasy”, w zakładce "Zmiany w SIWZ"

http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/ogloszenia_o_zamowieniach/88.html