http://ojcowskiparknarodowy.pl/main/aktualnosci/st:1/idn:430.html

Aktualności

Informacja
| 2018-09-27

ANEKS NR 4 DO ZARZĄDZENIA nr 5/2018 DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO z dnia 15 marca 2018 r. "stawek opłat za udostępnienie Ojcowskiego P. N. w sezonie 2018 r."

W związku z awarią techniczną rzutników wyświetlających film w systemie 3D, do czasu usunięcia awarii, projekcja filmów będzie odbywać się w systemie analogowym. W związku z powyższym do czasu usunięcia ww. awarii wprowadza się obniżenie cen za udostępnienie Ekspozycji Przyrodniczej, stawki zawiera poniższa tabela:

Opłata wchodzi w życie 27 września 2018 r.

Wyszczególnienie usługi

opłata brutto

 
 

opłata normalna 

10 zł/osobę

 

opłata ulgowa 

6 zł/osobę

 

opłata za projekcję filmu

2 zł/osobę

 

opłata normalna bez projekcji filmu

8 zł/osobę

 

opłata ulgowa  bez filmu

5 zł/osobę

 

Grafika : drukuj / nie drukuj