Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności
Informacja - wypas owiec i kóz na ostoi Góra Koronna w Ojcowie
| 2019-05-10

 

W dniu 10 maja 2019 r. rozpoczyna się wypas owiec i kóz w ramach zadania pn. „Ochrona czynna muraw przez wypas owiec i kóz na ostoi Góra Koronna w Ojcowie” na potrzeby wniosku pn. „Ochrona czynna muraw kserotermicznych i naskalnych w Ojcowskim Parku Narodowym oraz utworzenie siedlisk zastępczych dla zagrożonych gatunków flory w formie ogrodu” w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0017/18.

Wypas stada będzie trwał do 10 czerwca br. Będzie on odbywał się corocznie, w latach 2019-2023.

Wypas prowadzi Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Pod Maczugą” z siedzibą w Sułoszowej I, która wygrała zamówienie w trybie zapytania ofertowego.