Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności
OGŁOSZENIE
| 2019-05-16

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Wykonanie projektu ogrodu i wykonanie ogrodu dla zagrożonych gatunków flory”. Szczegóły zadania znajdują się w załącznikach w zakładce "Zamówienia publiczne".

Przedmiotowe zamówienia realizowane jest w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0017/18 „Ochrona czynna muraw kserotermicznych i naskalnych w Ojcowskim Parku Narodowym oraz utworzenie siedlisk zastępczych dla zagrożonych gatunków flory w formie ogrodu” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. typ projektu „2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych”.

szczegóły:

http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/ogloszenia_o_zamowieniach/122.html