http://ojcowskiparknarodowy.pl/main/aktualnosci/st:1/idn:649.html

Aktualności

Informacja dot. przetargu nieograniczonego
| 2020-06-24

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Modernizacja i konserwacja szlaków oraz małej infrastruktury”.

szczegóły:

http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/ogloszenia_o_zamowieniach/153.html

Grafika : drukuj / nie drukuj