Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

OGŁOSZENIE

2019-03-19

Niniejszym informujemy, iż Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza w trybie konkursowym NABÓR na stanowisko księgowej / księgowego w Ojcowskim Parku Narodowym.

INFORMACJA

2019-03-14

Niniejszym informujemy, iż po likwidacji zagrożeń na szlakach turystycznych, które wystąpiły na skutek silnych huraganów jakie miały miejsce w dniach 9 i 10 marca br., szlaki te zostają z dniem dzisiejszym ponownie udostępnione dla ruchu turystycznego.

OSTRZEŻENIE

2019-03-10

Niniejszym informujemy, iż w związku z porywistym wiatrem wiejącym w nocy z 9 na 10 marca br. szlaki na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego zostały zamknięte do odwołania. Wejście na nie do momentu sprawdzenia przez Służby terenowe na własną odpowiedzialność!

ZAPYTANIE CENOWE

2019-03-08

Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na zakup, dostawę i uruchomienie automatu do sprzedaży biletów do Jaskini Ciemnej, w Ojcowskim Parku Narodowym.

OGŁOSZENIE

2019-03-08

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM na użyczenie sanitariatu przy parkingu w Ojcowie, na działce nr 473.

Informacja

2019-03-07

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania cenowego: „Określenie czynszu dzierżawnego nieruchomości niezabudowanych znajdujących się w miejscowościach Wola Kalinowska oraz Ojców”

Informacja

2019-02-28

ANEKS nr 1 DO ZARZĄDZENIA NR 3/2019 DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia stawek opłat za udostępnianie Ojcowskiego P.N. w sezonie 2019: w okresie od 02 III do 31 III br. opłaty pobierane będą tylko w weekendy w godz. 9:00 – 15:00.

informacja

2019-02-26

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO NA ROK 2019. Zgodnie z treścią art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), ustala się nw. plan zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić Ojcowski Park Narodowy w 2019 r. Plan ten zawiera 4 zamówienia publiczne, których wartość szacunkowa przekracza kwotę 30 000 euro.

W związku z trwającym sezonem roztopów istnieje możliwość odrywania się od kompleksów skał, drobnych odłamków skalnych. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy poruszaniu się na odcinkach dróg i szlaków turystycznych przebiegających bezpośrednio przy skałach.

Informacja

2019-02-21

Niniejszym informujemy, iż w sekretariacie nie działa fax nr 12 3892006. Bardzo prosimy o przysyłanie pism drogą tradycyjną bądź emailem.