Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego informuje, iż postępowanie w trybie zapytania cenowego z dnia 22.11.2018 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Przeprowadzenie badań środowiska pracy”, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego nr 18/2017 z dn. 26.09.2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, zostało unieważnione.

Zapytanie cenowe

2018-11-23

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego nr 18/2017 z dnia 26 IX 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: NA BADANIA ŚRODOWISKA PRACY

Niniejszym informuję, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania cenowego na „Zakup obuwia BHP zimowego dla 19 pracowników Ojcowskiego Parku Narodowego” z dnia 6 listopada 2018 r. (nr sprawy DOZP.130.1.2018) zostało unieważnione.

OGŁOSZENIE

2018-11-06

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego nr 18/2017 z dnia 26 IX 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: Zakup obuwia BHP zimowego dla 19 pracowników Ojcowskiego Parku Narodowego

INFORMACJA

2018-10-31

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego informuje ze postępowanie w trybie zapytania cenowego z dnia 22.10.2018 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Zabezpieczenie dróg komunikacji ppoż. poprzez instalację szlabanów” ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego nr 18/2017 z dn. 26.09.2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych zostało unieważnione.

Ogłoszenie

2018-10-29

ANEKS NR 5 DO ZARZĄDZENIA nr 5/2018 DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO z dnia 15 marca 2018 r. "stawek opłat za udostępnienie Ojcowskiego P. N. w sezonie 2018 r."

Ogłoszenie

2018-10-29

OGŁOSZENIE z rozstrzygnięcia zapytania cenowego z dnia 17.10.2018 r. dla przedsięwzięcia pn. „Wydruk tablic edukacyjnych”

OGŁOSZENIE

2018-10-26

OGŁOSZENIE z rozstrzygnięcia zapytania cenowego dla zamówienia pn.: „Wykonanie i dostawa 20 kolorowych map OPN wysokiej szczegółowości, drukowanych na blasze”

informacja

2018-10-24

Niniejszym informujemy, iż w związku z ćwiczeniami taktyczno - bojowymi planowanymi w dniu 30 października 2018 r. przez Państwową Straż Pożarną i Ojcowski Park Narodowy, mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, na odcinku drogi gminnej oraz powiatowej, pomiędzy "Hotelem pod Kazimierzem" w Ojcowie a parkingiem "Na Złotej Górze".

Informacja

2018-10-23

Niniejszym informujemy, iż unieważniono wybór Wykonawcy zadania dla zapytania cenowego dotyczącego zamówienia pn."Tłumaczenie tekstów na język obcy" z dnia z 30.08.2018 z powodu nie podpisania umowy.