Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

OGŁOSZENIE

2019-05-17

MINISTER ŚRODOWISKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAPYTANIE CENOWE

2019-05-17

Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą: Realizacja filmu pt. „Orle gniazdo w Ojcowie” wraz z postprodukcją.

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego informuje, że postępowanie w trybie zapytania cenowego z dnia 29 kwietnia 2019 r. na Wykonanie nadzoru budowlanego w Ojcowskim Parku Narodowym zostało unieważnione.

OGŁOSZENIE

2019-05-16

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Wykonanie projektu ogrodu i wykonanie ogrodu dla zagrożonych gatunków flory”. Szczegóły zadania znajdują się w załącznikach w zakładce "Zamówienia publiczne".

Informacja

2019-05-15

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego UNIEWAŻNIA przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Wykonanie projektu ogrodu i wykonanie ogrodu dla zagrożonych gatunków flory”.

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego informuje, że postępowanie w trybie zapytania cenowego z dnia 19 kwietnia 2019 r. na zakup, dostawę i uruchomienie automatu do sprzedaży biletów do Jaskini Ciemnej, w Ojcowskim Parku Narodowym zostało unieważnione.

W dniu 10 maja 2019 r. rozpoczyna się wypas owiec i kóz w ramach zadania pn. „Ochrona czynna muraw przez wypas owiec i kóz na ostoi Góra Koronna w Ojcowie” w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0017/18. Wypas stada będzie trwał do 10 czerwca br. Będzie on odbywał się corocznie, w latach 2019-2023.

OGŁOSZENIE

2019-05-02

Ojcowski Park Narodowy oferuje do sprzedaży drewno opałowe (S4), po cenie obniżonej w stosunku do obowiązującej ceny detalicznej. Sprzedaż drewna odbywa się w każdy wtorek w siedzibie dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego od godz. 8:00 do 13:00. Bliższych informacji w tej sprawie udziela leśniczy Ojcowskiego Parku Narodowego pod numerem telefonu 882404428.

Przedmiotem zadania jest wykonywanie kompleksowego nadzoru budowlanego dla prowadzonych, robót budowlanych przez Ojcowski Park Narodowy w ramach realizowanego zadania pn.; ,,Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej - uzupełniające prace budowlane oraz sanitarne".

OGŁOSZENIE

2019-04-25

OGŁOSZENIE z rozstrzygnięcia pisemnego przetargu na „Użyczenie do używania sanitariatu przy parkingu w Ojcowie, na działce nr 473”