Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

OGŁOSZENIE

2019-04-23

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Wykonanie projektu ogrodu i wykonanie ogrodu dla zagrożonych gatunków flory”. Szczegóły zadania znajdują się w załącznikach w zakładce "Zamówienia publiczne".

INFORMACJA

2019-04-23

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego UNIEWAŻNIA przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Wykonanie projektu ogrodu i wykonanie ogrodu dla zagrożonych gatunków flory”.

ZAPYTANIE CENOWE

2019-04-19

Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na zakup, dostawę i uruchomienie automatu do sprzedaży biletów do Jaskini Ciemnej, w Ojcowskim Parku Narodowym.

OGŁOSZENIE

2019-04-18

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego, na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. „W sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe” (Dz. U. z 2012 r. poz. 868) oraz ustawy z 16 grudnia 2016 r. „O zasadach zarządzania mieniem państwowym” (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1182), ogłasza pisemny przetarg ofertowy na użyczenie sanitariatu

OGŁOSZENIE

2019-04-18

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego informuje, że postępowanie w trybie pisemnego przetargu ofertowego z dnia 26 marca 2019 r. na użyczenie sanitariatu położonego przy parkingu, na działce nr 473 w miejscowości Ojców, będącego własnością Ojcowskiego Parku Narodowego zostało unieważnione.

OGŁOSZENIE

2019-04-12

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego informuje, iż w wyniku ogłoszenia o naborze na wyżej wymienione stanowisko pracy, zn. spr. D.110.7.2019, z dn. 20 marca 2019 r., umieszczonego na stronie internetowej Ojcowskiego Parku Narodowego, do dnia 8 kwietnia 2019 r. dokumenty aplikacyjne wpłynęły od dwóch osób. W związku z powyższym zamyka się przedmiotowe postępowanie.

Informacja o wynikach dla zapytania ofertowego nr 3/2019 pn. "Ochrona czynna muraw przez wypas owiec i kóz na ostoi Góra Koronna w Ojcowie".

OGŁOSZENIE

2019-04-12

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego informuje, że postępowanie w trybie zapytania cenowego z dnia 7 marca 2019 r. na zakup, dostawę i uruchomienie automatu do sprzedaży biletów do Jaskini Ciemnej, w Ojcowskim Parku Narodowym zostało unieważnione.

KOMUNIKAT

2019-04-05

Z uwagi na wysokie zagrożenie pożarowe apelujemy do turystów odwiedzających Ojcowski Park Narodowy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas spacerów po szlakach na terenie Parku. Przypominamy, iż na terenie parków narodowych zabrania się palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego.

INFORMACJA

2019-04-04

Niniejszym informujemy, iż wprowadza się aneks nr 3 do zarządzenia nr 3/2019 dotyczącego stawek opłat za udostępnianie Ojcowskiego P.N. w sezonie 2019. W dniach 18-20 kwietnia br. Jaskinia Łokietka będzie czynna w godzinach 9.00 do 15:30 (ostatnie wejście).