Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

W związku z udostępnieniem Jaskini Ciemnej do zwiedzania od 8 czerwca 2020 (poniedziałek), informujemy o wprowadzeniu czasowego regulaminu funkcjonowania Jaskini zgodnie z zasadami sanitarnymi. Szczegóły znajdują się w zalączniku.

Informacja dot. wyników postępowania dla zapytania cenowego pn. "Wykonanie i dostawa 10 szt. drewnianych ławostołów" znajduje się w załączniku.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem cenowym na zadanie pn. "Zakup 2 szt. kos spalinowych z osprzętem". Szczegóły i formularz oferty znajdują się w załączniku.

Informacja dot. unieważnienia zapytania cenowego z dn. 27.05.2020 r. na zadanie pn. "Zakup 2 szt. kos spalinowych z osprzętem" znajduje się w załączniku.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem cenowym na zadanie pn. "Modernizacja ekspozycji przyrodniczej". Szczegóły i formularz oferty znajdują się w załączniku.

Informujemy, iż od dnia 8 czerwca 2020 r. (poniedziałek), będzie można zwiedzać Jaskinię Ciemną wraz z pomostem widokowym. Informacje dotyczące udostępnienia obiektu znajdują się w załącznikach. Szczegóły dot. m.in. limitu osób zwiedzających czy możliwości rezerwacji wejść, pojawią się w najbliższych dniach.

ZAPYTANIE CENOWE

2020-06-01

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem cenowym na zadanie pn. „Gatunki mszaków jako wskaźniki starych lasów w Ojcowskim Parku Narodowym”. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w 2020 r., na wyznaczonym obszarze około 350 ha Ojcowskiego Parku Narodowego, badań występowania gatunków mszaków pod kątem występowania taksonów będących wskaźnikami starych lasów.

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg na zadanie pn. „Naprawa i modernizacja ścieżki edukacyjnej wraz z wykonaniem tablic informacyjnych oraz odbudową drewnianego mostu”

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem cenowym na zadanie pn. "Wykonanie i dostawa 40 szt. tablic informacyjnych i edukacyjnych". Szczegóły i formularz oferty znajdują się w załączniku.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem cenowym na zadanie pn. "Wykonanie i dostawa 10 szt. ławostołów drewnianych". Szczegóły i formularz oferty znajdują się w załączniku.