Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

OGŁOSZENIE

2019-03-27

MINISTER ŚRODOWISKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

OGŁOSZENIE

2019-03-26

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM na użyczenie sanitariatu przy parkingu w Ojcowie, na działce nr 473

OGŁOSZENIE

2019-03-22

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza NABÓR na stanowisko kasjera w obiektach Ojcowskiego Parku Narodowego, na sezon turystyczny 2019.

OGŁOSZENIE

2019-03-22

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy w Ojcowskim Parku Narodowym kasjerka / kasjer

INFORMACJA

2019-03-20

Niniejszym informujemy, iż Ojcowski Park Narodowy oferuje do sprzedaży surowiec tartaczny Św, So w klasach WCO, WD, szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 882404428.

OGŁOSZENIE

2019-03-20

Ogłoszenie o wynikach zapytania cenowego: ,,Dostarczenie wydawnictw (książki, albumy) widokówek, map w sezonie turystycznym 2019". Niniejszym informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej procedury zapytania cenowego na realizację ww. zadania, zostały wybrane firmy:

OGŁOSZENIE

2019-03-19

Niniejszym informujemy, iż Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza w trybie konkursowym NABÓR na stanowisko specjalisty ds. ochrony przyrody w Ojcowskim Parku Narodowym.

OGŁOSZENIE

2019-03-19

Niniejszym informujemy, iż Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza w trybie konkursowym NABÓR na stanowisko REFERENTA w Ojcowskim Parku Narodowym.

OGŁOSZENIE

2019-03-19

Niniejszym informujemy, iż Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza w trybie konkursowym NABÓR na stanowisko księgowej / księgowego w Ojcowskim Parku Narodowym.

INFORMACJA

2019-03-14

Niniejszym informujemy, iż po likwidacji zagrożeń na szlakach turystycznych, które wystąpiły na skutek silnych huraganów jakie miały miejsce w dniach 9 i 10 marca br., szlaki te zostają z dniem dzisiejszym ponownie udostępnione dla ruchu turystycznego.