Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

Informacja

2018-09-27

ANEKS NR 4 DO ZARZĄDZENIA nr 5/2018 DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO z dnia 15 marca 2018 r. "stawek opłat za udostępnienie Ojcowskiego P. N. w sezonie 2018"

Ojcowski Park Narodowy z siedzibą w Ojcowie ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu dostawczego (kombi), 5 osobowy, 3 drzwiowy marki Volkswagen Caddy 1,4

W związku z uszkodzeniem drewnianego mostu na Prądniku przy parkingu w Ojcowie, informujemy, że nie ma możliwości przejścia ścieżką łączącą Skałę z Ojcowem (tzw. Drewnianą Drogą) do odwołania.

Niniejszym informujemy, że w związku z pierwszą edycją „Święta Szlaku Orlich Gniazd”, w sobotę, dnia 22 września br. od godz. 10.00 będzie otwarta Ekspozycja Przyrodnicza w Ojcowie. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania!

Informujemy, że w związku z pierwszą edycją „Święta Szlaku Orlich Gniazd”, na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego będzie zorganizowane stoisko promujące edukację przyrodniczą w Parku. Będzie można także skorzystać z innych atrakcji. Zapraszamy do udziału!

W dniu 12 października 2018 odbędzie się 50. edycja Ojcowskiej Złotej Jesieni - rajdu z konkursem dla uczniów szkół średnich z Krakowa i okolic. Zaproszenie i regulamin rajdu znajdują się w załącznikach. Zapraszamy do udziału!

Zapraszamy Uczniów i Nauczycieli lokalnych gimnazjów do wzięcia udziału w XVI Rajdzie Neandertalczyka w dniu 28 września 2018. Zaproszenie oraz regulamin znajdują się w załącznikach. W tym roku współorganizatorem jest Gimnazjum w Korzkwi.

INFORMACJA

2018-09-11

Niniejszym informujemy, iż ze względów formalnych zostaje unieważnione postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 04.09.2018 r. pod nazwą "Wykonanie drewnianych ,,witaczy” z dostawą i posadowieniem w terenie".

INFORMACJA

2018-09-05

Niniejszym informujemy, iż w dniu dzisiejszym został wysłany wniosek o zaopiniowanie projektu planu ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego do Rad Gmin sąsiadujących z Parkiem.

ZAPYTANIE CENOWE

2018-09-04

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego nr 18/2017 z dnia 26.09.2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: Wykonanie i dostawa 20 kolorowych map OPN wysokiej szczegółowości, drukowanych na blasze