Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności
Informacja
| 2018-04-20

Niniejszym informujemy zwiedzających Ojcowski Park Narodowy, że obecnie na terenie Parku trwa realizacja projektu pt. „Wykonanie działań ochronnych na powierzchniach muraw kserotermicznych w obszarze Natura 2000 Dolina Prądnika PLH120004 - teren Ojcowskiego Parku Narodowego”. Projekt je prowadzony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie i finansowany przez Komisję Europejską.

Ww. działania regeneracji muraw są prowadzone na 29 wytypowanych obszarach o łącznej pow. ponad 9 ha. Polegają one głównie na ścince oraz karczowaniu drzew i krzewów w masywach skalnych będących ostoją cennych muraw kserotermicznych. Działania mają być zakończone do 15 maja br.

            Prosimy o respektowanie przepisów zawartych w regulaminie zwiedzania Parku, poruszanie się wyznaczonymi szlakami turystycznymi i stosowanie się do zakazów wejścia w rejon prowadzonych zabiegów (obszary oznaczone tablicami i taśmami). Obszary te zostały wyłączone z dostępności dla osób postronnych z uwagi na zagrożenia dla bezpieczeństwa osób wynikające z technologii prowadzonych zabiegów.

Jednocześnie przepraszamy za występujące utrudnienia.