http://ojcowskiparknarodowy.pl/main/aktualnosci/st:2/idn:422.html

Aktualności

INFORMACJA
| 2018-09-05

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. „W sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody" (Dz. U. z 2005 r. nr 94, poz. 794) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.2004 r. „O ochronie przyrody” (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614), niniejszym informuję, iż w dniu dzisiejszym został wysłany wniosek o zaopiniowanie projektu planu ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego do Rad Gmin sąsiadujących z Parkiem.

Poniżej zamieszczamy projekt planu do zaopiniowania:

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 13 ]
00-Okładka.pdf 00-Okładka.pdf 25.8KB pobierz
Mapa korytarzy ekologicznych.pdf Mapa korytarzy ekologicznych.pdf 423.19KB pobierz
Mapa obszarów ochrony.pdf Mapa obszarów ochrony.pdf 920.91KB pobierz
Mapa OPN na tle gmin.pdf Mapa OPN na tle gmin.pdf 662.04KB pobierz
Rozdz. I Cele ochrony.pdf Rozdz. I Cele ochrony.pdf 254.61KB pobierz
Rozdz. II identyfikacja.pdf Rozdz. II identyfikacja.pdf 95.24KB pobierz
Rozdz. III Opis granic.pdf Rozdz. III Opis granic.pdf 367.14KB pobierz
Rozdz. IV Obszary ochrony.pdf Rozdz. IV Obszary ochrony.pdf 33.17KB pobierz
Rozdz. V Działania ochronne.pdf Rozdz. V Działania ochronne.pdf 292.22KB pobierz
Rozdz. VI Działalność handlowa.pdf Rozdz. VI Działalność handlowa.pdf 25.63KB pobierz
Rozdz. VII Miejca udostępniania.pdf Rozdz. VII Miejca udostępniania.pdf 45.71KB pobierz
Rozdz. VIII wskazania do planów.pdf Rozdz. VIII wskazania do planów.pdf 45.07KB pobierz
Rozdział IX zapisy Komitetu.pdf Rozdział IX zapisy Komitetu.pdf 26.1KB pobierz
Grafika : drukuj / nie drukuj