http://ojcowskiparknarodowy.pl/main/aktualnosci/st:2/idn:423.html

Aktualności

INFORMACJA
| 2018-09-11

Niniejszym informujemy, iż ze względów formalnych zostaje unieważnione postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 04.09.2018 r. pod nazwą  "Wykonanie drewnianych ,,witaczy” z dostawą i posadowieniem w terenie".

Jednocześnie informujemy, iż przedmiotowe zamówienie zostanie objęte procedurą postępowania przetargowego, w którym będzie jego jedną z części zamówienia. Postępowanie to, zostanie ogłoszone w najbliższym czasie w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej OPN.

Grafika : drukuj / nie drukuj