http://ojcowskiparknarodowy.pl/main/aktualnosci/st:2.html

Aktualności

Ogłoszenie

2018-05-02

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dnia 19.04.2018 r.

Informacja

2018-04-20

Niniejszym informujemy zwiedzających Ojcowski Park Narodowy, że obecnie na terenie Parku trwa realizacja projektu pt. „Wykonanie działań ochronnych na powierzchniach muraw kserotermicznych w obszarze Natura 2000 Dolina Prądnika PLH120004 - teren Ojcowskiego Parku Narodowego”. Projekt je prowadzony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie i finansowany przez Komisję Europejską.

Informacja

2018-04-19

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U., poz. 729) informujemy o posiadanych zbędnych składnikach majątku ruchomego Ojcowskiego Parku Narodowego.

Zapytanie ofertowe

2018-04-19

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia poniżej 30000 euro. Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: „Konserwacja instalacji elektrycznych w Jaskini Łokietka i obiektach Ojcowskiego Parku Narodowego”

Ojcowski Park Narodowy z siedzibą w Ojcowie ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu dostawczego (kombi) marki Volkswagen Caddy 1,4

Informacja

2018-04-18

Niniejszym informujemy, iż jaskinia Ciemna w dniach 23-27 kwietnia br. będzie nieczynna. Przepraszamy za powstałe utrudnienia i zapraszamy do zwiedzania jaskini Łokietka.

OGŁOSZENIE

2018-04-18

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego, zaprasza zainteresowanych mieszkańców gminy Skała, na spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu planu ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego.

Informacja

2018-04-16

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych OPN w roku 2018

Ogłoszenie

2018-04-16

Ojcowski Park Narodowy zaprasza do ofertowego przetargu pisemnego na: dzierżawę sanitariatu kontenerowego zlokalizowanego w pobliżu Jaskini Łokietka

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza, nabór na stanowisko kasjerów w Ojcowskim P. N.

Grafika : drukuj / nie drukuj