Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

Ogłoszenie

2018-03-20

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania cenowego z dnia 01.02.2018 r. Wybór ofert wraz z uzasadnieniem.

informacja

2018-03-16

ZARZĄDZENIE nr 5/2018 DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO z dnia 15 marca 2018 r. stawek opłat za udostępnianie Ojcowskiego Parku Narodowym w sezonie 2018

Nabór na stanowisko referenta-sprostowanie

Nabór na stanowisko kasjera- sprostowanie

Informacja

2018-03-15

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w przetargu nieograniczonym na przedsięwzięcie pn. „Wykonanie remontu Gajówki Pieskowa Skała”.

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza, nabór na stanowisko referenta w Ojcowskim P. N.

Ogłoszenie

2018-03-07

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego, informuje o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego

zaproszenie

2018-03-06

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim projekcie aktywnej kampanii edukacyjnej pt.: „Pomagam z Natury” realizacja 16.03-20.09.2018r.

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza, nabór na stanowisko kasjerów w Ojcowskim P. N.

Informacja

2018-02-28

Niniejszym informujemy iż, unieważnienia się postępowanie na przedsięwzięcie pn. „Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej – etap I: remont wieży i budynku bramnego oraz budowa kasy”.