Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

Zgodnie z informacją przekazaną przez dostawcę energii elektrycznej w dniu 27. października 2016 r. w Ojcowie nastąpi przerwa w dostawie prądu elektrycznego. W związku z tym ekspozycja przyrodnicza OPN będzie nieczynna od godz. 8 do 15-tej.

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego

Dyrekcja Ojcowskiego Parku Narodowego zaprasza uczniów szkół średnich do wzięcia udziału w 48. Ojcowskiej Złotej Jesieni. Rajd z konkursem odbędzie się dnia 7 października 2016. Zaproszenie, regulamin rajdu i karty zgłoszeniowe do pobrania w zakładce Edukacja przyrodnicza/Informacje dla szkół.

Ojcowski Park Narodowy uprzejmie informuje, że w procedurze rozeznania rynku na „Zakup fotogrametrycznego wielowirnikowego systemu bezzałogowego UAV wraz z oprogramowaniem i częściami zapasowymi oraz szkoleniem pracowników” najniższą ofertę w wysokości 145 677,51 PLN (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 51/100) przedstawiła firma FlyTech UAV Sp z o.o.

Dyrekcja Ojcowskiego Parku Narodowego serdecznie zaprasza młodzież z gimnazjów lokalnych do udziału w 14 Rajdzie Neandertala. Zaproszenie, regulamin rajdu oraz karty startowe znajdują się w zakładce Edukacja przyrodnicza/Informacje dla szkół.

W ramach procedury rozpoznania rynku zapraszamy firmy zainteresowane realizacją przedsięwzięcia „Zakup fotogrametrycznego wielowirnikowego systemu bezzałogowego UAV wraz z oprogramowaniem i częściami zapasowymi oraz szkoleniem pracowników” do przygotowania ofert.

Ojcowski Park Narodowy uprzejmie informuje, że w procedurze rozeznania rynku na druk książki obrazkowej pt. „W Dolinie Prądnika - narzędzie edukacji ekologicznej” najniższą ofertę przedstawiła Agencja Reklamowo-Wydawnicza Studio B&W Wojciech Janecki, ul. Podjazdowa 2/31, 41-200 Sosnowiec. Dziękujemy wszystkim firmom za przesłane oferty.

Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na druk książki obrazkowej pt. „W Dolinie Prądnika - narzędzie edukacji ekologicznej”

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko DYREKTORA BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO