Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności
Rozenanie rynku
| 2015-07-27

Informujemy, że Ojcowski Park Narodowy przystępuje do realizacji przedsięwzięcia “Ochrona zbiorowisk kserotermicznych”. W ramach tego projektu finansowanego przez NFOŚiGW przewidujemy wykonanie zabiegów polegających na usuwaniu odrośli drzew i krzewów na powierzchni 10,75 ha.
W ramach procedury rozpoznania rynku zapraszamy firmy zainteresowane realizacją powyższego przedsięwzięcia do udziału w spotkaniu, które odbędzie się dnia 29 lipca 2015 r. w budynku Dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego – Ojców 9 o godz. 11.30. Na spotkaniu przedstawimy szczegóły zadania oraz lokalizację w terenie powierzchni, na których będą prowadzone prace.