Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

Ojcowski Park Narodowy uprzejmie informuje, że w procedurze rozeznania rynku na „Zakup fotogrametrycznego wielowirnikowego systemu bezzałogowego UAV wraz z oprogramowaniem i częściami zapasowymi oraz szkoleniem pracowników” najniższą ofertę w wysokości 145 677,51 PLN (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 51/100) przedstawiła firma FlyTech UAV Sp z o.o.

Dyrekcja Ojcowskiego Parku Narodowego serdecznie zaprasza młodzież z gimnazjów lokalnych do udziału w 14 Rajdzie Neandertala. Zaproszenie, regulamin rajdu oraz karty startowe znajdują się w zakładce Edukacja przyrodnicza/Informacje dla szkół.

W ramach procedury rozpoznania rynku zapraszamy firmy zainteresowane realizacją przedsięwzięcia „Zakup fotogrametrycznego wielowirnikowego systemu bezzałogowego UAV wraz z oprogramowaniem i częściami zapasowymi oraz szkoleniem pracowników” do przygotowania ofert.

Ojcowski Park Narodowy uprzejmie informuje, że w procedurze rozeznania rynku na druk książki obrazkowej pt. „W Dolinie Prądnika - narzędzie edukacji ekologicznej” najniższą ofertę przedstawiła Agencja Reklamowo-Wydawnicza Studio B&W Wojciech Janecki, ul. Podjazdowa 2/31, 41-200 Sosnowiec. Dziękujemy wszystkim firmom za przesłane oferty.

Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na druk książki obrazkowej pt. „W Dolinie Prądnika - narzędzie edukacji ekologicznej”

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko DYREKTORA BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

W związku z prognozowanymi burzami i silnymi wiatrami, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na szlakach turystycznych na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

OGŁOSZENIE O NIEOGRANICZONYM PRZETARGU PISEMNYM na dzierżawę nieruchomości

Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko: DYREKTORA MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

W związku z prognozowanym burzami dla województwa małopolskiego, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na szlakach turystycznych na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.