Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

ZAPYTANIE CENOWE

2018-09-04

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego nr 18/2017 z dnia 26.09.2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: Wykonanie drewnianych ,,witaczy” z dostawą i posadowieniem w terenie

Informacja

2018-09-03

Niniejszym informujemy, że we wrześniu 2018 Ekspozycja przyrodnicza OPN będzie nieczynna w soboty i niedziele.

INFORMACJA

2018-08-31

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego przedstawia informację o zakończonych konsultacjach społecznych dotyczących projektu planu ochrony Ojcowskiego P.N., które były przeprowadzone w dniach od 07 marca 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r.

ZAPYTANIE CENOWE

2018-08-31

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego nr 18/2017 z dnia 26.09.2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: Dostawa i montaż barier metalowych na szlakach leśnych

ZAPYTANIE CENOWE

2018-08-30

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego nr 18/2017 z dnia 26.09.2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: Tłumaczenia tekstów na język obcy

ZAPYTANIE CENOWE

2018-08-30

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego nr 18/2017 z dnia 26.09.2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: Wydruk tablic edukacyjnych

ZAPYTANIE CENOWE

2018-08-30

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego nr 18/2017 z dnia 26.09.2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: Zakup zdjęć

Ojcowski Park Narodowy zaprasza seniorów do skorzystania z akcji promocyjnej w dniach 29-30 września 2018 r.

Informacja

2018-08-17

ANEKS nr 3 DO ZARZĄDZENIA NR 5/2018 DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO z dnia 17 sierpnia 2018 roku "stawek opłat za udostępnianie Ojcowskiego P.N. w sezonie 2018"

Ogłoszenie

2018-08-08

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego informuje, iż w wyniku rozeznania cenowego na wykonanie zadania pn.: „Wymiana uszkodzonych elementów instalacji grzewczej c.o. oraz c.w.u.” najkorzystniejszą ofertą cenową jest oferta firmy F.H.U "WÓDBOL" Jerzy Bolisęga