Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem cenowym na zadanie pn. "Zakup 2 szt. kos spalinowych z osprzętem"". Szczegóły i formularz oferty znajdują się w załączniku.

INFORMACJA

2020-05-25

Informujemy, iż od 25 maja br. możliwe jest przyjmowanie w siedzibie dyrekcji Parku interesantów z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych. Mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników i interesantów zaleca się ograniczenie wizyty do spraw niemożliwych do załatwienia drogą zdalną (telefoniczną, pocztową, email).

Dziś, w 111 rocznicę utworzenia pierwszych w Europie Parków Narodowych, obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych. Tegoroczne hasło to "Parki dla zdrowia".

Informujemy, iż otwarte są następujące obiekty na terenie OPN: dziedziniec i pomost widokowy na zamku w Ojcowie oraz dziedziniec na zamku w Pieskowej Skale. Jaskinia Ciemna, Jaskinia Łokietka oraz ekspozycja przyrodnicza OPN są zamknięte do odwołania.

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 28/2020 Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego z dn. 22.05.2020 r. w sprawie odwołania zakazu udostępniania dla celów turystycznych i rekreacyjnych szlaku zielonego Ojcowskiego P. N.

INFORMACJA

2020-05-18

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 27/2020 Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego z dn. 18.05.2020 r. w sprawie odwołania zakazu fotografowania i filmowania na obszarze Ojcowskiego P. N.

Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego.

Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego.

Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego.

zapytanie cenowe

2020-05-15

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: "DOSTAWA GABLOT EKSPOZYCYJNYCH” UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT