http://ojcowskiparknarodowy.pl/main/aktualnosci/st:3.html

Aktualności

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego zaprasza do zapoznania się z zapytaniem cenowym pn. "Wykonanie i montaż drewnianych słupków drogowych". Szczegóły znajdują się w załącznikach.

INFORMACJA

2020-02-04

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO NA ROK 2020. Zgodnie z treścią art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1834), ustala się nw. plan zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić Ojcowski Park Narodowy w 2020 r. Plan ten zawiera 9 zamówień publicznych, których wartość szacunkowa przekracza kwotę 30 000 euro.

Informujemy, iż w zakładce "Zamówienia publiczne" w zadaniu pn. ""Modernizacja oświetlenia Jaskini Łokietka" została umieszczona informacja dot. wizji terenowej. Prosimy o zapoznanie się Wykonawców z zamieszczoną informacją.

ZAPYTANIE OFERTOWE

2020-02-04

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego, ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Prowadzenie wymaganych przeglądów okresowych wraz z konserwacją platformy dla niepełnosprawnych” zainstalowanej w budynku „Hotel Pod łokietkiem” w miejscowości Ojców 13, będącej własnością Ojcowskiego Parku Narodowego (zwanego dalej Zamawiającym).

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Obsługa przewodnicka w Ojcowskim Parku Narodowym”. Szczegóły zadania znajdują się w zakładce "Zamówienia publiczne".

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia Jaskini Łokietka”. Szczegóły zadania znajdują się w zakładce "Zamówienia publiczne".

OGŁOSZENIE

2020-01-24

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza NABÓR na stanowisko biletera na zamku w Ojcowie, na sezon turystyczny 2020.

OGŁOSZENIE

2020-01-24

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza NABÓR na stanowisko kasjera w obiektach Ojcowskiego Parku Narodowego, na sezon turystyczny 2020.

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego, ogłasza wyniki na realizację zadania pn.: „Remont kolektora kanalizacyjnego w osadzie Iwiny”

Informujemy, że ekspozycja w Centrum Edukacyjno-Muzealnym jest czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-15.00. Zapraszamy do zwiedzania!

Grafika : drukuj / nie drukuj