Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego

Ogłoszenie

2017-03-09

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego. Projekt planu ochrony wykłada się do publicznego wglądu na okres od 10 do 31 marca 2017 r. włącznie.

Ostrzeżenie

2017-02-22

Prosimy o zachowanie ostrożności na szlakach

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora BIESZCZADZKIEGO Parku Narodowego

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego

Ostrzeżenie

2017-01-04

Prosimy o zachowanie ostrożności na szlakach

"60 kilometrów na 60-lecie parku". Wielkopolski Park Narodowy zaprasza

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego

W związku z pierwszymi opadami śniegu przypominamy o zachowaniu ostrożności na szlakach Ojcowskiego Parku Narodowego.