Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

Zawiadomienie Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego o wznowieniu prac zmierzających do opracowania planu ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

2016-02-02

Ojcowski Park Narodowy zamierza zlecić do wykonania opracowanie pn. „Projekt budowlany remontu zabezpieczającego ruiny zamku w Ojcowie wraz z odtworzeniem stropów w baszcie, budową pomostu widokowego, kasy biletowej, podziemnych instalacji elektrycznych i wod.-kan. oraz remontem ścieżek – na potrzeby ekspozycji poświęconej historii zamku.

Zapraszamy przewodników posiadających licencję uprawniającą do oprowadzania po Ojcowskim Parku Narodowym na szkolenia, które odbędą się w sobotę 20 lutego 2016 r. w Ojcowie.

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego

Z uwagi na silne wiatry dyrekcja Ojcowskiego Parku Narodowego ostrzega o zagrożeniu zdrowia i życia z powodu spadających gałęzi, konarów, a nawet łamania sie drzew. Warunki na szlakach turystycznych w OPN są utrudnione z powodu opadów deszczu (ślisko!).

Zapraszamy przewodników posiadających uprawnienia do oprowadzania po Ojcowskim PN na szkolenia w dniach 27 i 28 listopada 2015 (piątek, sobota). Wykłady odbędą się w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym OPN (hotel „Pod Kazimierzem”).