http://ojcowskiparknarodowy.pl/main/aktualnosci/st:33.html

Aktualności

W ramach procedury rozpoznania rynku zapraszamy firmy zainteresowane realizacją przedsięwzięcia “Ochrona biocenoz kserotermicznych” do przygotowania ofert na wykonanie zabiegów ochronnych.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego jest woda. W imieniu organizatorów 21 i 22 maja zapraszamy do kaplicy „Na Wodzie” w Ojcowie i osady młynarskiej Boroniówka w Grodzisku. Więcej informacji na stronie: www.dnidziedzictwa.pl

Zapraszamy zainteresowanych przewodników na szkolenie terenowe dotyczące flory wiosennej. Szkolenia odbędą się w dwóch terminach - 12 i 16 kwietnia 2016.

Ogłoszenie

2016-04-05

W związku ze składanymi wnioskami do planu ochrony, Dyrekcja Parku przedłuża czas konsultacji społecznych do dnia 31.05.2016 roku.

Informacja

2016-03-29

Informujemy, że w dniu 01. kwietnia 2016 roku, Ekspozycja Przyrodnicza Ojcowskiego Parku Narodowego będzie nieczynna

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko DYREKTORA PARKU NARODOWEGO Gór Stołowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi związane z obsługą przewodnicką Jaskini Łokietka i Jaskini Ciemnej w 2016 roku

Zawiadomienie Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego o wznowieniu prac zmierzających do opracowania planu ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego

Grafika : drukuj / nie drukuj