http://ojcowskiparknarodowy.pl/main/aktualnosci/st:34/idn:166.html

Aktualności

Studenci pomogli przyrodzie Ojcowskiego Parku Narodowego
| 2012-11-12

Studenci Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy wsparciu pracowników Ojcowskiego Parku Narodowego trzykrotnie w tym roku uczestniczyli w akcji sprzątania szlaków. Odbyła się ona w ramach zajęć terenowych z  kursu „Edukacja przyrodniczo-leśna” prowadzonego przez dr Magdalenę Frączek. Pierwsze sprzątanie odbyło się 25 maja, kolejne dwa zorganizowano jesienią, 28 października i 9 listopada 2012. W sumie w akcji wzięło udział ok. 100 osób.

W czasie majowych porządków na szlaku w Dolinie Sąspowskiej studenci zebrali ok. 10 worków różnego typu śmieci. Najciekawszym znalezionym przedmiotem była filiżanka, która zyskała „drugie życie”. W czasie październikowego sprzątania uzbierano łącznie 13 worków odpadów. Ponownie posprzątano Dolinę Sąspowską, już po sezonie turystycznym oraz pobocze drogi i odcinek szlaku czarnego ze Złotej Góry do Parku Zamkowego. Ciekawymi elementami były znajdowane  przy drodze części samochodów. Drugim miejscem, do którego udali się studenci, była prowadząca do Smardzowic Zamkowa Droga, gdzie zebrano 9 worków odpadów.
Listopadowe sprzątanie odbyło się w trzech miejscach na terenie OPN. Najwięcej pracy miała grupa studentów sprzątająca odcinek przy szlaku niebieskim na Lepiance Czajowskiej, w pobliżu trasy Kraków-Olkusz. Druga grupa posprzątała odcinki szlaku czerwonego i tereny przyległe do drogi asfaltowej w okolicach Zazamcza. Trzecia grupa zebrała śmieci w Dolinie Sąspowskiej, od rozgałęzień szlaku żółtego i zielonego, w Wąwozie Słupianka oraz na odcinku Kolęcin-Złota Góra. Łącznie zebrano ok. 55 worków śmieci.
W ramach zajęć wszyscy uczestnicy zwiedzili także ekspozycję przyrodniczą w Centrum Edukacyjno-Muzealnym. Rozmawiali także z pracownikami OPN o problemach ochrony Parku oraz o prowadzonej w Parku edukacji i zasadach udostępniania obszaru chronionego dla turystyki.


Łączna ilość zebranych odpadów to ok. 78 worków, każdy o pojemności 120 l, czyli ponad 9000 litrów śmieci! To bardzo dużo. Niestety, pozostało jeszcze wiele miejsc, gdzie przyroda przez kolejne dziesiątki lat nie oczyści się sama z tego, co pozostawił człowiek. Oddawanie odpadów do miejsc do tego wyznaczonych jest pierwszym krokiem nauki szacunku do natury, a przez to nas samych. Kolejny krok to pomoc przyrodzie – usuwanie tego, co już znajduje się w lasach czy na łąkach. Studenci Wydziału Leśnego UR, którzy wzięli udział w akcji, zrobili właśnie ten drugi krok. Mamy nadzieję, że takie doświadczenie jeszcze bardziej uwrażliwi nas wszystkich na ten problem, zwłaszcza na obszarach chronionych, które tworzone są zarówno dla przyrody jak i dla ludzi.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym Studentom oraz inicjatorce akcji, Pani dr Magdalenie Frączek.

Jednocześnie czekamy na rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego wśród uczestników na nazwę akcji, która w przyszłym roku obejmie zarówno OPN jak i inne obszary chronione.

Pracownicy Służby Parku Narodowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafika : drukuj / nie drukuj