http://ojcowskiparknarodowy.pl/main/aktualnosci/st:34/idn:170.html

Aktualności

Dofinansowanie aktywnej ochrony brzozy ojcowskiej Betula oycoviensis.
| 2012-12-04

Dofinansowanie aktywnej ochrony brzozy ojcowskiej Betula oycoviensis.

Firmy Pfleiderer Grajewo S.A. i Inerprint dofinansowały działania związane z aktywną ochroną brzozy ojcowskiej Betula oycoviensis na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego w 2013 roku. Brzoza ojcowska jest gatunkiem silnie zagrożonym w Polsce, umieszczonym w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Od 2009 roku w Ojcowskim Parku Narodowym trwają prace mające na celu zwiększenie liczby stanowisk i liczebności populacji tego coraz rzadszego taksonu.

Grafika : drukuj / nie drukuj