Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności
XIII Zlot Nietoperzy - rajd z konkursem dla uczniów lokalnych szkół podstawowych
| 2014-04-07

Zaproszenie, regulamin rajdu oraz karty zgłoszeniowe do pobrania znajdują się w zakładce Edukacja przyrodnicza/Informacje dla szkół (na dole strony).

Wypełnione karty zgłoszeniowe można przesłać pocztą, faxem (pod nr 123892006), na adres e-mail

edukacja [at] ojcowskiparknarodowy.pl
(w formie skanu) lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Edukacyjno-Dydaktycznego OPN w Ojcowie. Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 30 kwietnia 2013.

Dodatkowych informacji na temat rajdu udzielają pracownicy Zespołu ds. Edukacji pod nr tel. 12 3892005 wew. 304.

Zapraszamy do wspólnej zabawy i poznawania Ojcowskeigo Parku Narodowego!