Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności
Letnie Obozy Naukowe w Ojcowskim Parku Narodowym - III edycja
| 2013-08-20

W dniach od 22 lipca do 9 sierpnia 2013 w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym Ojcowskiego Parku Narodowego odbywały się zajęcia, będące częścią Letnich Obozów Naukowych organizowanych w ramach projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”. Projekt realizowany jest przez Federację Inicjatyw Oświatowych, we współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej Fala, Fundacją Civis Polonus i Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin.

W programie biorą udział szkoły z dziewięciu województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Obozy w Ojcowskim Parku Narodowym dotyczyły kompetencji matematyczno-przyrodniczych, ich celem jest wsparcie rozwoju zainteresowań naukowych uczniów. Uczestnicy w czasie czterodniowych zajęć, w oparciu o wypracowane na potrzeby projektu scenariusze, przeprowadzali badanie wody w potokach na terenie Parku, uczestniczyli w rajdzie na orientację połączonym z badaniem różnorodności biologicznej, poznawali zjawiska krasowe, prowadzili eksperyment dotyczący powstawania teras i dolin rzecznych oraz analizując krajobraz w samym Parku i jego otulinie, zastanawiali się nad wpływem człowieka na przyrodę Doliny Prądnika.

Każdy dzień zajęć kończyło podsumowanie, w czasie którego uczniowie prezentowali wyniki swoich badań i obserwacji. Zajęcia prowadzili specjaliści z instytucji realizujących projekt - Fundacji Partnerstwo dla Środowiska i pracownicy Ośrodka Edukacyjno-Dydaktycznego OPN. W zajęciach uczestniczyło w sumie 117 uczniów.