Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko DYREKTORA PARKU NARODOWEGO Gór Stołowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi związane z obsługą przewodnicką Jaskini Łokietka i Jaskini Ciemnej w 2016 roku

Zawiadomienie Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego o wznowieniu prac zmierzających do opracowania planu ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

2016-02-02

Ojcowski Park Narodowy zamierza zlecić do wykonania opracowanie pn. „Projekt budowlany remontu zabezpieczającego ruiny zamku w Ojcowie wraz z odtworzeniem stropów w baszcie, budową pomostu widokowego, kasy biletowej, podziemnych instalacji elektrycznych i wod.-kan. oraz remontem ścieżek – na potrzeby ekspozycji poświęconej historii zamku.

Zapraszamy przewodników posiadających licencję uprawniającą do oprowadzania po Ojcowskim Parku Narodowym na szkolenia, które odbędą się w sobotę 20 lutego 2016 r. w Ojcowie.

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego