Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

Tatrzański Park Narodowy we współpracy z Babiogórskim PN, Gorczańskim PN, Magurskim PN, Ojcowskim PN oraz Pienińskim PN organizuje internetowy turniej wiedzy o parkach narodowych Małopolski. Turniej adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych województwa małopolskiego.

Tatrzański Park Narodowy we współpracy z Babiogórskim PN, Gorczańskim PN, Magurskim PN, Ojcowskim PN, Pienińskim PN oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krakowie serdecznie zaprasza Nauczycieli na seminarium, które odbędzie się 14 listopada 2013 w Krakowie.

W imieniu Generalnej Dyrekcji Ochrony środowiska zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym poświęconym tematyce ochrony przyrody i krajobrazu. Konkurs skierowany jest do młodzieży - osób od 15 roku życia oraz dorosłych.

W imieniu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym poświęconym tematyce ochrony obszarów wodno - błotnych jako siedlisk życia ptaków.

W imieniu fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie "Aktywni dla Klimatu".

Film 3D

2013-10-15

W dniach od 18. do 31 października zwiedzanie ekspozycji odbywa się bez możliwości obejrzenia filmów 3D.

11 października odbyła się już po raz 45 Ojcowska Złota Jesień - rajd z konkursem dla uczniów szkół średnich. Na starcie stawiły się 34 drużyny z 7 szkół.

Dnia 26. września 2013 r. po raz jedenasty odbył się „Rajd Neandertala” - rajd dla uczniów gimnazjów z gmin położonych wokół Ojcowskiego Parku Narodowego. Organizatorami tegorocznego rajdu była Dyrekcja i Nauczyciele Gimnazjum w Korzkwi oraz Ojcowski Park Narodowy.

Dyrekcja Ojcowskiego Parku Narodowego serdecznie zaprasza młodzież do udziału w 11 Rajdzie Neandertala (rajd z konkursem dla uczniów gimnazjów lokalnych) oraz 45. Ojcowskiej Złotej Jesieni (rajd dla uczniów szkół średnich z Krakowa i okolic).

W dniach od 22 lipca do 9 sierpnia 2013 w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym OPN odbywały się zajęcia, będące częścią Letnich Obozów Naukowych organizowanych w ramach projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”. W zajęciach uczestniczyło w sumie 117 uczniów.