http://ojcowskiparknarodowy.pl/main/aktualnosci/st:38.html

Aktualności

Ojcowski Park Narodowy uprzejmie informuje, że w procedurze rozeznania rynku na druk książki obrazkowej pt. „W Dolinie Prądnika - narzędzie edukacji ekologicznej” najniższą ofertę przedstawiła Agencja Reklamowo-Wydawnicza Studio B&W Wojciech Janecki, ul. Podjazdowa 2/31, 41-200 Sosnowiec. Dziękujemy wszystkim firmom za przesłane oferty.

Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na druk książki obrazkowej pt. „W Dolinie Prądnika - narzędzie edukacji ekologicznej”

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko DYREKTORA BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

W związku z prognozowanymi burzami i silnymi wiatrami, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na szlakach turystycznych na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

OGŁOSZENIE O NIEOGRANICZONYM PRZETARGU PISEMNYM na dzierżawę nieruchomości

Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko: DYREKTORA MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

W związku z prognozowanym burzami dla województwa małopolskiego, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na szlakach turystycznych na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dyrekcja Ojcowskiego Parku Narodowego informuje, że z dniem 31 maja 2016 roku zostały zakończone konsultacje społeczne projektu planu ochrony OPN. Nadeszło kilkaset uwag, z których zdecydowana większość dotyczy braku zgody właścicieli działek na usytuowanie ...

W związku z prognozowanymi burzami w czasie nadchodzącego weekendu, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na szlakach turystycznych na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

W ramach procedury rozpoznania rynku zapraszamy firmy zainteresowane realizacją przedsięwzięcia “Zwalczanie roślin inwazyjnych” do przygotowania ofert na wykonanie zabiegów ochronnych.

Grafika : drukuj / nie drukuj