http://ojcowskiparknarodowy.pl/main/aktualnosci/st:38/idn:164.html

Aktualności

Przetarg nieograniczony na usługi związane z całodobową ochroną i dozorem obiektów OPN
| 2012-10-31

Ojcowski Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na usługi związane z całodobową ochroną i dozorem obiektów OPN, - jednoosobowa obsada dyżuru, w tym obsługa portierni, centrali telefonicznej.

Szczegółowe informacje w zakładce zamówienia publiczne, ogłoszenie o zamówieniach:

http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/ogloszenia_o_zamowieniach/27.html

Grafika : drukuj / nie drukuj