http://ojcowskiparknarodowy.pl/main/aktualnosci/st:38/idn:179.html

Aktualności

XII Zlot Nietoperzy - rajd z konkursem dla uczniów lokalnych szkół podstawowych
| 2013-04-10

Zaproszenie, regulamin rajdu oraz karty zgłoszeniowe i startowe do pobrania poniżej.

Wypełnione karty zgłoszeniowe można przesłać pocztą, faxem (pod nr 123892006), na adres e-mail

edukacja [at] ojcowskiparknarodowy.pl
(w formie skanu) lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Edukacyjno-Dydaktycznego OPN w Ojcowie. Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 30 kwietnia 2013.

Prosimy o przyniesienie na punkt startowy wypełnionych kart kontrolnych. Należy wpisać nazwę szkoły, klasę, nazwę grupy, skład grupy (imiona i nazwiska członków grupy).

Dodatkowych informacji na temat rajdu udzielają pracownicy Zespołu ds. Edukacji pod nr tel. 12 3892005 wew. 304.

Zapraszamy do wspólnej zabawy i poznawania Ojcowskeigo Parku Narodowego !

Służba Parku Narodowego

Grafika : drukuj / nie drukuj