http://ojcowskiparknarodowy.pl/main/aktualnosci/st:38/idn:281.html

Aktualności

Ogłoszenie w sprawie projektu planu ochrony OPN
| 2016-06-08

Ogłoszenie

 

Dyrekcja Ojcowskiego Parku Narodowego informuje, że z dniem 31 maja 2016 roku zostały zakończone konsultacje społeczne projektu planu ochrony OPN. Nadeszło kilkaset uwag, z których zdecydowana większość dotyczy braku zgody właścicieli działek na usytuowanie swoich posesji w obrębie strefy ochronnej (otuliny) Ojcowskiego Parku Narodowego. Część autorów uwag zgłaszała propozycje zamiany działek rolnych na budowlane. Były również protesty przeciwko powiększaniu powierzchni Ojcowskiego Parku Narodowego i jego strefy ochronnej.

W związku z tym dyrekcja Parku uprzejmie informuje, że procedowanie planu ochrony OPN nie przewiduje zmiany granic Parku ani jego strefy ochronnej, jak również zamiany gruntów rolnych na budowlane. Zmiany te wymagają zupełnie innej procedury, poza planem ochrony Parku.

Inne przekazane sugestie i uwagi, a także propozycje zmian w zapisach projektu planu ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego nadesłane przez Urzędy Gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa, Wielka Wieś i Zielonki, Starostwo Powiatowe w Krakowie, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie oraz organizacje pozarządowe i osoby prywatne będą dokładnie analizowane i uwzględniane przy opracowaniu nowej wersji projektu planu ochrony OPN. Po zakończeniu tych prac projekt planu ochrony Parku zostanie ponownie poddany konsultacjom społecznym

Grafika : drukuj / nie drukuj