http://ojcowskiparknarodowy.pl/main/aktualnosci/st:38/idn:286.html

Aktualności

Rozeznanie rynku - druk książeczki edukacyjnej
| 2016-08-09

Ojcowski Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na druk książki obrazkowej pt. „W Dolinie Prądnika - narzędzie edukacji ekologicznej”o następujących parametrach:

Książka kaszerowana (tektura 2 mm)
Format po rozłożeniu: 1280 mm na 440 mm,
składana na 4 w M (moduły 440 mm na 320 mm)
Druk obustronny: CMYK
Uszlachetnianie: folia błyszcząca
Rogi zaokrąglone
Loco Ojców
Wysyłka materiałów na koszt Wykonawcy

Książka posiada ISBN 978-83-60377-31-4

Nakład: 1000 szt.

Zgodnie z projektem przesłanym przez Zamawiającego do dnia 10.11.2016 r.

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2016 r.

Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Ojcowski Park Narodowy z siedzibą w Ojcowie, Ojców 9, 32-045 Sułoszowa

e-mail:

opnar [at] pro.onet.pl
   

w godzinach 730-1530

Osoby do kontaktu: Alicja Fischer, tel.: 123892005 wew. 304 lub Bogdan Wiśniowski, tel.: 123892005 wew. 203

Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia. Oferta o najniższej cenie brutto zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Sposób przygotowania oferty:

1. W cenie przedmiotu zamówienia muszą być zawarte wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie na adres siedziby Ojcowskiego Parku Narodowego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego, z adnotacją Druk książki obrazkowej pt. „Dolina Prądnika - narzędzie edukacji ekologicznej”.

3. Oferta musi zawierać:

- nazwę i adres wykonawcy wraz z danymi kontaktowymi takimi jak nr telefonu i adres e-mail,              

- NIP, Regon jeżeli jest nadany,

- imię, nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy,

- czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy.

 Miejsce i termin złożenia ofert.

 Ofertę należy złożyć do dnia 17.08.2016 r., do godziny 1100  poprzez jeden z niżej wymienionych sposobów:

- drogą elektroniczną na adres e-mail:

opnar [at] pro.onet.pl
,

- pisemnie na adres: Ojcowski Park Narodowy, Ojców 9, Sułoszowa 32-045

 Ogłoszenie wyboru wykonawcy:

Informacja o wyborze wykonawcy zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ojcowskiego Parku Narodowego, dnia 17.08.2016 do godziny 1300.

 Postanowienia końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
FORMULARZ OFERTY.doc FORMULARZ OFERTY.doc 22.5KB pobierz
Umowa-druk_ OPN.doc Umowa-druk_ OPN.doc 77.5KB pobierz
Zapytanie ofertowe_druk_ OPN.pdf Zapytanie ofertowe_druk_ OPN.pdf 154.56KB pobierz
Grafika : drukuj / nie drukuj