http://ojcowskiparknarodowy.pl/main/aktualnosci/st:38/idn:287.html

Aktualności

Rozeznanie rynku - druk książeczki - wyniki
| 2016-08-17

Ojcowski Park Narodowy uprzejmie informuje, że w procedurze rozeznania rynku na druk książki obrazkowej pt. „W Dolinie Prądnika - narzędzie edukacji ekologicznej” najniższą ofertę w wysokości 9.754,50 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 50/100) przedstawiła Agencja Reklamowo-Wydawnicza Studio B&W Wojciech Janecki, ul. Podjazdowa 2/31, 41-200 Sosnowiec. Dziękujemy wszystkim firmom za przesłane oferty.

 

Grafika : drukuj / nie drukuj