Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

2016-02-02

Ojcowski Park Narodowy zamierza zlecić do wykonania opracowanie pn. „Projekt budowlany remontu zabezpieczającego ruiny zamku w Ojcowie wraz z odtworzeniem stropów w baszcie, budową pomostu widokowego, kasy biletowej, podziemnych instalacji elektrycznych i wod.-kan. oraz remontem ścieżek – na potrzeby ekspozycji poświęconej historii zamku.

Zapraszamy przewodników posiadających licencję uprawniającą do oprowadzania po Ojcowskim Parku Narodowym na szkolenia, które odbędą się w sobotę 20 lutego 2016 r. w Ojcowie.

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego

Z uwagi na silne wiatry dyrekcja Ojcowskiego Parku Narodowego ostrzega o zagrożeniu zdrowia i życia z powodu spadających gałęzi, konarów, a nawet łamania sie drzew. Warunki na szlakach turystycznych w OPN są utrudnione z powodu opadów deszczu (ślisko!).

Zapraszamy przewodników posiadających uprawnienia do oprowadzania po Ojcowskim PN na szkolenia w dniach 27 i 28 listopada 2015 (piątek, sobota). Wykłady odbędą się w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym OPN (hotel „Pod Kazimierzem”).

Zapraszamy młodzież z gimnazjów lokalnych do udziału w 13 Rajdzie Neandertala, a młodzież szkół średnich z południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej do udziału w 47 Ojcowskiej Złotej Jesieni.