http://ojcowskiparknarodowy.pl/main/aktualnosci/st:4/idn:494.html

Aktualności

OGŁOSZENIE
| 2019-03-26

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego, na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. „W sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe” (Dz. U. z 2012 r. poz. 868) oraz ustawy z 16 grudnia 2016 r. „O zasadach zarządzania mieniem państwowym” (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1182), ogłasza

pisemny przetarg ofertowy na użyczenie sanitariatu

położonego przy parkingu, na działce nr 473 w miejscowości Ojców, będącego własnością Ojcowskiego Parku Narodowego.

szczegóły:

http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/ogloszenia_o_zamowieniach/113.html

Grafika : drukuj / nie drukuj