Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności
Ogłoszenie o zamówieniu
| 2012-03-27

Ojcowski Park Narodowy zaprasza do przetargu nieograniczonego na

wykonanie zadania pod nazwą „Plan ochrony ekosystemów leśnych”

więcej informacji w zakładce:

zamówienia publiczne http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/ogloszenia_o_zamowieniach.html