Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności
Ogłoszenie o zamówieniu
| 2012-04-16

Ojcowski Park Narodowy zaprasza do przetargu nieograniczonego na

na zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła o mocy ok. 45 kW z dolnym źródłem w postaci kolektorów pionowych wraz z adaptacją systemu grzewczego na niskotemperaturowy w budynku dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego „Jadwiga” w Ojcowie.

więcej informacji w zakładce:

zamówienia publiczne http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/ogloszenia_o_zamowieniach.html