http://ojcowskiparknarodowy.pl/main/aktualnosci/st:41/idn:131.html

Aktualności

Finał konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Skała pt. „Przyroda w mojej okolicy”
| 2012-04-02

wręczenie nagród

Konkurs plastyczny pt. „Przyroda w mojej okolicy” został zorganizowany po raz pierwszy. Jego celem było zwrócenie uwagi uczniów na piękno otaczającej nas przyrody i potrzebę jej ochrony w otoczeniu każdego z nas. Prace, które zwyciężyły w etapach szkolnych i zostały zakwalifikowane do etapu gminnego, przedstawiały zarówno niezwykłe miejsca w Ojcowskim Parku Narodowym, jak i w miejscowościach znajdujących się w jego otulinie – na terenie Gminy Skała. To właśnie takie miejsce najlepiej znają uczniowie. Jedna z nagrodzonych prac nosi tytuł „Piękno mojej okolicy – widok z okna”, co w pełni potwierdza ideę konkursu.

Finał i uroczyste wręczenie nagród odbyło się 30 marca 2012 o godz. 10.30 w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym Ojcowskiego Parku Narodowego. Tydzień wcześniej komisja konkursowa w wyniku głosowania wybrała zwycięzców.
Na konkurs wpłynęły prace laureatów etapów szkolnych. Prace przygotowali uczniowie ze szkół podstawowych w: Skale, Cianowicach, Szczodrkowicach, Minodze, Smardzowicach i Naramie.

Komisja konkursowa poprzez głosowanie wybrała zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych.

Kategoria wiekowa – klasy I–III

I miejsce – Barbara Legutko, kl. III, „Piękno mojej okolicy – widok z okna” (SP w Szczodrkowicach)
II miejsce – Julia Gołkowska, kl. III, „Maczuga Herkulesa” (SP w Szczodrkowicach)
III miejsce – Wiktoria Kubiak, kl. II, „Dolina Naramki” (SP w Naramie)
Wyróżnienie – Anna Dańda, kl. I b „Wzgórze Zamkowe” (SP w Skale)

Kategoria wiekowa – klasy IV-VI

I miejsce – Gabriela Morawska, VI a, „Skały Panieńskie” (SP w Skale)
II miejsce – Kinga Drozdzowska, IV c, „Dolina Prądnika w okolicy Kaplica na Wodzie” (SP w Skale) I miejsce – Barbara Legutko (SP w Szczodrkowicach)

III miejsce – Alicja Gołkowska, kl. VI, „Kościółek na Wodzie” (SP w Szczodrkowicach)
Wyróżnienie – Marek Jaszczur, kl. V, „W pasiece mojego Dziadka” (SP w Naramie)

Dodatkowo przyznano nagrodę publiczności.

Spośród prac, które również znajdą się na wystawie, uczestnicy mogli wskazać jedną, która według nich zasłużyła na nagrodę (głosować można było na prace, które nie zdobyły I, II, III miejsca lub wyróżnienia). Po przeliczeniu głosów okazało się, że największe uznanie zdobyła praca pt. „W drodze do Jaskini Łokietka” wykonana przez uczennicę ze SP w Cianowicach.

Finalistów w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym OPN przywitał Burmistrz Miasta i Gminy Skała, Pan Tadeusz Durłak, oraz Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego, Pan Rudolf Suchanek. Nagrody wręczali także przedstawiciele Gminnego Koła Sołtysów w Skale, Zarządu PSL w Skale i Ojcowskiego Parku Narodowego.
Szczególne zainteresowanie wśród uczniów wzbudził pluszowy „Inspektor Wawelek”, który do Parku dotarł razem z Przedstawicielkami Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Zwycięzcy i pozostali uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu gminnego, otrzymali nagrody ufundowane przez sponsorów i patronów konkursu oraz organizatorów.II miejsce – Julia Gołkowska, II miejsce – Julia Gołkowska (SP w Szczodrkowicach)

Współorganizatorzy konkursu i sponsorzy nagród:

  • Urząd Miasta i Gminy w Skale oraz Administracja Szkół Gminy Skała
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowa
  • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
  • DEL ELEKTRONIK Mariusz Atroszczyk
  • Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie II miejsce – Kinga Drozdzowska (SP w Skale)
  • Bank PKO BP Oddział w Skale
  • Zarząd PSL w Skale
  • Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale
  • Gminne Koło Sołtysów w Skale
  • Ojcowski Park Narodowy

Dodatkowo zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali pamiątkowe medale z logo Ojcowskiego Parku Narodowego, wykonane i ufundowane przez prof. Aleksandra Fedoryszyna z Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.

Uczniowie, którzy przybyli na finał konkursu, po odebraniu nagród, udali się do Centrum Edukacyjno-Dydaktycznego, by zwiedzić ekspozycję przyrodniczą Parku. Największy entuzjazm wzbudziła diorama,III miejsce – Wiktoria Kubiak (SP w Naramie) gdzie prezentowane są różne typy siedlisk oraz liczne gatunki zwierząt i roślin, które można spotkać w Ojcowskim Parku Narodowym.

Z prac uczestników utworzona zostanie wystawa pokonkursowa, prezentowana w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym Ojcowskiego Parku Narodowego do końca maja 2012 roku. Następnie wystawa zostanie zaprezentowana w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Część wystawy, jako pierwsze, obejrzały dzieci z Przedszkola w Korzkwi, które gościły na zajęciach edukacyjnych w OPN.

Mimo przyznania szczególnych wyróżnień, wszyscy uczestnicy, których prace zostały zakwalifikowane do etapu gminnego, mogą czuć się wygrani. Prawdziwą nagrodą jest bowiem codzienny kontakt z otaczającą nas przyrodą, a celem konkursu jest zwrócenie uwagi na jej piękno, nie tylko w parku III miejsce – Alicja Gołkowska (SP w Szczodrkowicach)narodowym, ale także w jego otulinie.
Właściwa ochrona i użytkowanie terenów przyległych warunkuje bowiem przyszłość Ojcowskiego Parku Narodowego, a także zachowanie walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych naszej okolicy.

Organizatorzy składają szczególne podziękowania za wsparcie merytoryczne i ufundowanie nagród: Współorganizatorom, Sponsorom, Dyrektorom szkół oraz Nauczycielom. Podziękowania i gratulacje należą się też samym Uczestnikom, którzy potrafią dostrzec wyjątkowość przyrody w swojej Gminie i na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.Wyróżnienie – Anna Dańda (SP w Skale)Wyróżnienie – Marek Jaszczur (SP w Naramie)

Z ramienia Gminnego Koła Sołtysów w Skale konkurs koordynowali: Pan Paweł Niewiadomski (przewodniczący komisji konkursowej) i Pani Magdalena Węgiel. Koordynatorem z ramienia Ojcowskiego Parku Narodowego była Alicja Subel (wiceprzewodnicząca komisji konkursowej).

 Przeczytaj o konkursie na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

 

 

Grafika : drukuj / nie drukuj