http://ojcowskiparknarodowy.pl/main/aktualnosci/st:41/idn:133.html

Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania „Ochrona zbiorowisk kserotermicznych”
| 2012-04-10

Ojcowski Park Narodowy zaprasza do przetargu nieograniczonego na

wykonanie zadania pod nazwą „Ochrona zbiorowisk kserotermicznych”

więcej informacji w zakładce:

zamówienia publiczne http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/ogloszenia_o_zamowieniach.html

Grafika : drukuj / nie drukuj